Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia Workshop

1. spoločný workshop členov AOCR s členmi KICK SACKA s cieľom hľadania synergie pri systémovej spolupráci v príjazdovom turizmu

Košice 8.2.2024, Druhý deň workshopu KICK SACKA v Košiciach sa konal prvý krát workshop tohto formátu pod taktovkou AOCR, ktorý prítomných aktérov vtiahol do aktívnej tvorby systémových nástrojov spolupráce. Workshopu sa zúčastnilo približne 40 účastníkov, ktorí boli rovnomerne rozdelení do 6 skupín s pridelením skupín k 3 témam: 1. Podpora vytvárania partnerstiev s CK v […]

Podujatia Spolupráca

Pre zástupcov cestovného ruchu je spájanie síl s cieľom posilnenia príjazdového cestovného ruchu prioritou

Počas dvojdňového workshopu sa stretli zástupcovia incomingových cestovných kancelárií (KICK SACKA), oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR), ako aj zástupcovia ZCR SR, SACKA a AOCR, aby si spoločne vymenili informácie o ponuke produktov a služieb cestovného ruchu, ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb v územiach spravovaných organizáciami cestovného ruchu a ktoré vedia byť motívom návštevy zahraničných návštevníkov na Slovensko. V závere podujatia zástupcovia týchto profesijných združení slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci.