Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia Spolupráca

Pre zástupcov cestovného ruchu je spájanie síl s cieľom posilnenia príjazdového cestovného ruchu prioritou

Počas dvojdňového workshopu sa stretli zástupcovia incomingových cestovných kancelárií (KICK SACKA), oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR), ako aj zástupcovia ZCR SR, SACKA a AOCR, aby si spoločne vymenili informácie o ponuke produktov a služieb cestovného ruchu, ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb v územiach spravovaných organizáciami cestovného ruchu a ktoré vedia byť motívom návštevy zahraničných návštevníkov na Slovensko. V závere podujatia zástupcovia týchto profesijných združení slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci.