Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia Workshop

Košice 8.2.2024, Druhý deň workshopu KICK SACKA v Košiciach sa konal prvý krát workshop tohto formátu pod taktovkou AOCR, ktorý prítomných aktérov vtiahol do aktívnej tvorby systémových nástrojov spolupráce.

Workshopu sa zúčastnilo približne 40 účastníkov, ktorí boli rovnomerne rozdelení do 6 skupín s pridelením skupín k 3 témam: 1. Podpora vytvárania partnerstiev s CK v destinácii, 2. Tvorba produktu (v súlade s potenciálom), 3. Synergie pri predaji a  marketingových aktivitách.

V úvode workshopu účastníci odpovedali na 3 otázky slido:

Na otázku smerovanú na zástupcov incomingových touroperátorov si mohli vybrať jednu možnosť aj najprioritnejšiu aktivitu:

Na poslednú otázku odpovedali všetci účastníci workshopu spoločne:

V priebehu workshopu zástupcovia spoločne spolupracovali na danej téme, v ktorej si definovali aktivity, na ktorých vedia spolupracovať a napredovať k dosiahnutiu spoločného cieľa. Určovali si pri aktivitách role a nositeľov konkrétnych úloh v procese realizácie aktivít, definovali si očakávania a podmienky, za akých si vedia predstaviť, že by ich spolupráca bola prínosná pre obe strany, ako aj okrajovo identifikovali očakávania od národnej úrovne.

Výstupy workshopu účastníci prezentovali za každú skupinu na pódiu. Na týchto výstupoch bude SACKA a AOCR aktívne pracovať aj do budúcnosti a budú slúžiť ako odporúčania pre obe strany členskej základne.

Prítomní sa zhodli, že len vďaka spoločnej spolupráci a vzájomnej podpore vedia ďaleko kvalitnejšie a rýchlejšie predať destináciu SLOVENSKO na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Pokiaľ sú pravidlá spolupráce dopredu zrozumiteľné pre všetky strany, tak aj priebeh realizácie aktivít je oveľa zmysluplnejší a nedochádza ku trecím plochám.

Zdroj fotografií: Visit Košice