Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Spolupráca

10. decembra 2021 sme podpísali Memorandum o spolupráci s Asociáciou prírodného turizmu, aby sme spoločne presadzovali udržateľné a prírode blízke riešenia v cestovnom ruchu a spoločne popularizovali mäkkú formu udržateľného cestovného ruchu, ktorým prírodný turizmus je.

Našim spoločným cieľom je edukovať nielen organizácie cestovného ruchu na Slovensku (krajské a oblastné), ale aj ich členov – podnikateľov aj nepodnikateľov v turistických lokalitách o možnostiach prispievania k ochrane prírody cez ekonomiku cestovného ruchu.

Viac informácií o Asociácii prírodného turizmus nájdete na www.prirodnyturizmus.sk

Tlačovú správu nájdete TU