Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Konferencia Podujatia Spolupráca

Brusno 3.2.2023 – Spájanie síl organizácií cestovného ruchu s incomingovými cestovnými kanceláriami pri tvorbe produktu, vzájomnej výmene informácií, marketingu a predaji Slovenska, ako destinácie cestovného ruchu, je pre konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch nevyhnutnosťou.

K naplneniu týchto primárnych cieľov viedol 1. workshop Klubu incomingových cestovných kancelárií (KICK) SACKA v kúpeľoch Brusno v termíne 2.-3. februára 2023. Počas dvoch dní mali zástupcovia organizácií cestovného ruchu (OCR) a členovia KICK priestor na odborné diskusie počas panelov s pozvanými hosťami: štátnou tajomníčkou MD SR Dr. Katarína Bruncková, podpredsedom BBSK Dr. Jánom Beljakom, generálnym riaditeľom sekcie CR MD Ing. Tomášom Ondrčkom, generálnym riaditeľom Slovakia Travel Ing. Václav Mika, riaditeľkou sekcie podpory cestovného ruchu Slovakia Travel Mgr. Luciou Matvijou, zahraničnými zástupcami Slovakia Travel, predsedníčkou AOCR Ing. Michaelou Sendekovou, zástupcom MZVaEZ Mgr. Ľubošom Jakabom a zástupcami SACKA Romanom Berkesom a Ing. Marcelou Laukovou.

Diskutovali sa nielen témy spolupráce, ale aj aktuálne ohrozenia, ktoré spomalili predaj Slovenska, ako dopady pandémie, konflikt na Ukrajine, zvyšovanie cien energií a ich dopad na cenotvorbu, vízové povinnosti, nedostatok ľudských zdrojov a iné. Zástupcovia AOCR prezentovali členom KICK, čo je úlohou organizácií cestovného ruchu a aké sú možnosti a predpoklady ich spolupráce s cestovnými kanceláriami (CK).

Druhý deň bol venovaný workshopu. Počas B2B stretnutí mali zástupcovia destinácií (OCR) možnosť si s členmi KICK prediskutovať oblasti spolupráce, vymeniť skúsenosti a informácie o potrebách cieľových skupín z primárnych trhov, kde CK pôsobia. Na druhej strane CK mali príležitosť sa oboznámiť s novinkami, tipmi, radami a cennými informáciami od OCR, ktoré im poslúžia pri tvorbe produktu a úspešnom predaji Slovenska na zahraničných trhoch. Spoločne sa počas rokovaní aj dohodli na prienikoch vzájomnej spolupráce s cieľom predĺženia pobytu zahraničného návštevníka na Slovensku.

Podujatie ukončili účastníci v Banskej Bystrici prezentáciou zážitkového produktu cestovného ruchu OOCR Stredné Slovensko „Food Tour“.

Pre viac info www.sacka.eu. Program

Zdroj fotografii: SACKA, autor: Ing. Juraj Stahl