Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia

Banská Bystrica, 7.4.2022

Organizácie cestovného ruchu oslavujú v roku 2022 desiate výročia od svojho vzniku. Za tento čas si destinačný manažment a marketing upevnil svoju významnú a nenahraditeľnú pozíciu v sektore turizmu. Ich aktivity ukázali, že synergiou spolupráce verejného, súkromné, štátneho a tretieho sektora dokážu destinácie, manažované organizáciami cestovného ruchu, vytvárať atraktívnu ponuku cestovného ruchu svojim návštevníkom a byť konkurencieschopnými ako na domácom, tak aj na zahraničných trhoch svojimi destinačnými značkami. Organizácie cestovného ruchu obvykle poskytujú návštevníkovi všetky potrebné informácie, starajú sa o marketing destinácie aj svojich členov ako aj investujú do turistickej infraštruktúry a organizujú turisticky atraktívne podujatia. Ako krajské, tak aj oblastné organizácie cestovného ruchu sú založené podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a sú súčasťou oficiálnej siete organizácií cestovného ruchu registrovaných na sekcii cestovného ruchu MDV SR.

Pred piatimi rokmi sa v Banskej Bystrici stretlo 13 oblastných organizácií cestovného ruchu, aby spoločne spojili svoje skúsenosti v oblasti svojej činnosti a založili otvorenú platformou pre všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne profesijne a odborne rásť pod názvom Asociácia organizácií cestovného ruchu (Asociácia) .

Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu bolo od založenia misiou tejto Asociácie. Počas piatich rokov svojej činnosti Asociácia pomohla svojim členom najmä pri presadzovaní ich záujmov v zefektívnení interných procesov a v ich činnosti, v odbornom vzdelávaní, v legislatívnych oblastiach, vo výmenách know-how a v konzultačnej činnosti. Asociácia zastupovala svojich členov na rôznych odborných fórach, prednáškach, konferenciách, pracovných skupinách, komisiách, ale aj pri pripomienkových konaniach legislatívnych návrhov a strategických materiálov, na rôznych tlačových konferenciách s branžou, pracovných rokovaniach s profesijnými zväzmi, zástupcami ministerstiev, ako aj poslancami NR SR. Počas piatich rokov jej hlavnou úlohou bolo hájiť spoločné záujmy členských subjektov pôsobiacich v oblasti destinačného manažmentu.

V súčasnosti má Asociácia 24 členov, z toho 3 krajské organizácie cestovného ruchu a 21 oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré zastupujú v Asociácii ich výkonní riaditelia.

Dňa 7. apríla 2022 členovia spoločne oslávili 5. výročie Asociácie symbolicky opäť v Banskej Bystrici.