Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia

Termín konania: 2.12.2021

Dňa 2.12. sa popoludní konalo Valné zhromaždenie členov Asociácie prostredníctvom elektronickej platformy MS TEAMS. Valné zhromaždenie schválilo Predbežnú správu o činnosti za rok 2021, odsúhlasilo Memorandum o spolupráci s Asociáciou prírodného turizmu. Prijali sa aj zásadné rozhodnutia v oblasti priorít činnosti Asociácie na rok 2022, ako aj na ne nadväzujúci rozpočet pre rok 2022 vrátane výšky členských príspevok. Členovia Valného zhromaždenia zvolili za novú predsedníčku dozornej rady Ing. Agátu Mikulovú, výkonnú riaditeľku KOCR Trnavský kraj. Predstavili sa krátkymi prezentácia o svojej činnosti aj noví členovia Asociácie, ktorí vstúpili v priebehu roka 2021, a to KOCR Trnavský kraj a OOCR Štúrovo – Parkan. V bode rôzne sa diskutovali témy súvisiace s dopadmi pandémie na sektor turizmu a činnosťou organizácií cestovného ruchu. Odzneli aj zásadné pripomienky členov Asociácie vychádzajúce z aplikačnej praxe k pripravovanej novele zákona o podpore cestovného ruchu z dielne MDVSR.