Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o kapacitách, návštevnosti a tržbách ubytovacích zariadení
cestovného ruchu za minulý rok. V celoslovenskom meradle sme v roku 2023 zaznamenali
výrazný medziročný nárast prenocovaní, no ešte stále sme nedosiahli úroveň spred pandémie. Návštevnosť v piešťanskom regióne ukázala, že zahraniční návštevníci tam prinášajú viac peňazí než domáci, preto je dôležité naďalej sa orientovať na zahraničné trhy. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany sa vyjadrila k dátam týkajúcim sa oblasti jej pôsobnosti.

Piešťany, 28. februára 2024 – V roku 2023 strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach  v členských samosprávach Rezortu Piešťany 561 444 nocí, čo je o 2,5 percent menej ako v roku  2022. Ak by sme mali porovnávať počet prenocovaní osôb nad 18 rokov, v takom prípade by  bol medziročný prepad o 5,7 percenta, 18 366 prenocovaní vytvorili deti (osoby do 18 rokov).  Deti platia daň za ubytovanie od 1.1.2023 a od tohto termínu ich mesto eviduje v štatistikách  prenocovaní. Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. tvoria až 61 percent z celkového počtu  prenocovaní v členských samosprávach Rezortu Piešťany. 

„Väčšinu prenocovaní v piešťanskom okrese zrealizovali domáci návštevníci, ktorých podiel  na celkovom počte prenocovaní bol až 63,5 percent. Zahraniční návštevníci tvorili 36,5 percent prenocovaní,“ dopĺňa výkonná riaditeľka rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. „Najsilnejším  obdobím v Piešťanoch sú letné prázdniny, najsilnejším mesiacom bol august, hneď po ňom júl.  Najslabším obdobím je začiatok roka s najslabším mesiacom január a po ňom február.“ 

„Príčiny poklesu počtu prenocovaní prisudzujeme viacerým okolnostiam,“ pokračuje Tatiana  Nevolná. „V roku 2023 sme sa všetci prestali obávať pandémie a cestovania po svete. Väčšina  domácich strávila dovolenku v zahraničí a vynahradila si tak takmer tri roky strávené doma.  Zároveň sa s nárastom cien stávame cenovo porovnateľní s dovolenkami v zahraničí. V októbri  sa začal vojnový konflikt v Izraeli, ktorý predčasne pozastavil priame letecké spojenie Tel Aviv  – Piešťany. Vzdialenejšie, no už aj európske štáty vnímajú Slovensko ako krajinu príliš blízko pri Ukrajine, v ktorej prebieha vojnový konflikt. Majú obavy, či je u nás bezpečne, keďže sme  priami susedia. Na bezpečnosť našej destinácie sa nás často pýtali napríklad návštevníci  veľtrhu v Nemecku, kde sme prezentovali Piešťany.“ 

Z pohľadu vyzbieranej dane z ubytovania evidujú v Piešťanoch oproti roku 2022 nárast takmer  o 15 percent, členské samosprávy vyzbierali na dani z ubytovania takmer 925-tisíc eur. Tento  nárast vyzbieranej dane za ubytovanie – aj napriek menšiemu počtu prenocovaní – je  ovplyvnený zvýšením sadzby dane za ubytovanie platným od prvého januára 2023, a to  z pôvodných 1,50 eura na 2 eurá na osobu a prenocovanie, a tiež zavedením sadzby dane za  ubytovanie pre osoby do 18 rokov vo výške 10 percent z dane z ubytovania, čo znamená 0,20  eura za dieťa do 18 rokov.  

V roku 2023 sa ubytovalo v členských samosprávach viac ako 123-tisíc návštevníkov, čo je v  porovnaní s predpandemickým rokom 2019 pokles o 8 percent, no v porovnaní s rokom 2022  ide o mierny nárast. Oproti roku 2022 prišlo aj k nárastu tržieb, pričom tržby zahraničných  návštevníkov tvorili 44,63 percenta z celkových tržieb a tržby domácich návštevníkov 55,37  percenta z celkových tržieb okresu. „Keď si však porovnáme, že 68 percent zo všetkých  domácich návštevníkov vytvorilo tržby vo výške 55,37 percenta a 32 percent zahraničných  návštevníkov vytvorilo 44,63 percenta celkových tržieb, potom je zrejmé, že je dôležité  orientovať sa i naďalej na zahraničné trhy, nakoľko do destinácie prinášajú viac peňazí,“  upozorňuje Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

Top štyri cieľové krajiny pre okres Piešťany, a tým aj pre celú destináciu Rezort Piešťany, sa  medzi rokmi 2019, 2022 a 2023 nezmenili: (1) Slovenská republika (67,9 %), (2) Česká republika  (12,7 %), (3) Nemecko (4,8 %) a (4) Izrael (2,4 %). Zaujímavosťou je, že ak by sme mali brať do  úvahy top príjazdové krajiny v počte návštevníkov v Slovenských liečebných kúpeľov, ich  poradie by sa vymenilo: (1) Slovenská republika, (2) Česká republika, (3) Izrael, (4) Nemecko a  (5) Kuwait. V počte prenocovaní Izrael dokonca predbehol Nemecko a Českú republiku a  posunul sa na druhé miesto za Slovenskú republiku. Obrovským prínosom bolo zavedenie  priamych letov medzi Piešťanmi a Tel Avivom. Ak by nenastal vojnový konflikt, určite by bol  nárast Izraelských klientov omnoho väčší.

Tatiana Nevolná pripomína, že zásluhu na náraste zahraničnej klientely má aj propagácia  Piešťan na výstavách a veľtrhoch: „V roku 2023 sme sa zúčastnili na veľtrhoch a prezentáciach  vo všetkých krajinách, odkiaľ zaznamenávame nárast hostí a ktoré sú našimi top príjazdovými  krajinami, čo patrí k podpore propagácie destinácie a hľadaniu nových potencionálnych  obchodných partnerov – Reisemesse Dresden v Nemecku, IMTM v Tel Avive v Izraeli, Arabian  Travel Market v Dubaji, kde sa stretáva celý arabský svet a Holiday world v Prahe.“ 

Zároveň pripomína, že cestovný ruch vytvára až 29 percent svetovej ekonomiky, preto by sme  ho nemali vnímať len cez počet prenocovaní v destinácii. Cestovný ruch je potrebné brať do  úvahy komplexne. Poskytuje prácu ľudom, priestor podnikateľom, a tým zvyšuje kvalitu života.  Keď sa bude firmám a podnikateľom dariť, zosilnie ekonomika a celková odolnosť regiónu.  Nevýhodou cestovného ruchu je skutočnosť, že je veľmi náchylný na rôzne globálne zmeny,  ako napríklad pandémia alebo vojnové konflikty. 

Rok 2023 v piešťanskom regióne v číslach 

• V roku 2023 sa na území členských samospráv Rezortu Piešťany vyzbieralo 924 740,60 eur  na dani z ubytovania, pričom 98,40 % z celkovej vyzbieranej sumy tvorí daň z ubytovania  vyzbieraná v meste Piešťany. Oproti minulému roku 2021 evidujeme 114,81 % nárast, oproti  predpandemickému roku 2019 sme dosiahli hodnotu 114,56 %. 

• V roku 2023 dosiahli členské samosprávy Rezortu Piešťany tržby za ubytovanie vo výške  26 936 684 Eur bez DPH, oproti roku 2022 prišlo k nárastu o 124 %. Tržby zahraničných  návštevníkov tvorili 44,63 % z celkových tržieb za ubytovanie a tržby domácich  návštevníkov 55,37 % z celkových tržieb za ubytovanie okresu. 

• V členských samosprávach Rezortu Piešťany evidujeme 55 ubytovacích zariadení s 4671 lôžkami. Čisté využitie izieb je 53,5 %. 

• Členské samosprávy Rezortu Piešťany tvoria 32% z celkového počtu návštevníkov, 46%  z celkového počtu prenocovaní a 54% z celkových tržieb z ubytovania v celom Trnavskom  kraji. • Priemerný počet prenocovaní v piešťanskom okrese je 5,0 dňa, v Trnavskom kraji bola  priemerná dĺžka prenocovania 3,4 noci.

Rezort Piešťany má 33 členov:  Mesto Piešťany, Mesto Hlohovec, Mesto Vrbové, Obec Banka, Obec Bašovce, Obec Drahovce,  Obec Jalšové, Obec Krakovany, Obec Moravany nad Váhom, Obec Ostrov, Obec Rakovice, Obec  Ratnovce, Obec Sokolovce, Obec Trebatice, Obec Veľké Orvište, Adeli Medical Center, Centrum  mesta Piešťany, Happy move. HENDI CENTRUM s.r.o., Hotel Park****, Hotel Park Avenue****, HS  Centrum Piešťany, KIRA, Mikroregión nad Holeškou, La Musica, Letisko Piešťany, Pražiareň kávy  Classic coffee, Priatelia Elektrárne Piešťany, Prvý futbalový klub Piešťany, Slovenská chránená  dielňa, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, WINTER média a Zuckmann Villa.

Zdroj TS a fotografie: www.visitpiestany.sk alebo www.rezortpiestany.sk