Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

jeden spoločný silný hlas

Členské organizácie
cestovného ruchu

Asociácia je profesnou organizáciou, ktorá zastrešuje spoločné záujmy členských organizácií so zámerom zvýšenia konkurencieschopnosti a výkonnosti odvetvia cestovného ruchu na Slovensku.

Asociáciu zastupujú šikovní ľudia, ktorých práca naozaj napĺňa.

O NÁS

O NÁS

O NÁS

Pripravujeme rôzne podujatia na podporu a rozvoj organizácií cestovného ruchu.

VŠETKY PODUJATIA

PODUJATIA

PODUJATIA

Ako Asociácia pracujeme na mnohých zaujímavých projektoch.

PREZRIEŤ PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKTY
Asociácia organizácií cestovného ruchu​

KTO SME?

Asociácia organizácia cestovného ruchu (skratka AOCR) je strešnou organizáciou siete 47 organizácií destinačného manažmentu na Slovensku tzv. organizácií cestovného ruchu (39 oblastných a 8 krajských) založených podľa zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, ktorá presadzuje názory svojich členov voči národnej autorite v cestovnom ruchu – Ministerstvu dopravy a výstavby SR ako aj voči odbornej aj laickej verejnosti. Oblastné organizácie cestovného ruchu (skratka OOCR) pôsobia na území svojich dobrovoľne združených obcí a krajské organizácie cestovného ruchu (skratka KOCR)  na území svojich členských OOCR a VÚC, ktorý vznik KOCR inicioval. Ide o súkromno – verejné partnerstvá za účelom riešenia rozvoja a zvyšovania atraktívnosti miesta, ktoré spravujú a jeho marketingu

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

NAPÍŠTE NÁM