Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia Spolupráca

Košice, 8.2.2024 – Štátny tajomník nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ SR) Marek Harbuľák, predstavitelia Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR SR), Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a Asociácie organizácií cestovného ruchu (AOCR) dnes v Košiciach spoločne hovorili o potrebe spájania síl pre podporu organizovaného príjazdového cestovného ruchu.

Počas dvojdňového workshopu sa stretli zástupcovia Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, incomingových cestovných kancelárií (KICK SACKA), oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR), ako aj zástupcovia ZCR SR, SACKA a AOCR, aby si spoločne vymenili informácie o ponuke produktov a služieb cestovného ruchu, ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb v územiach spravovaných organizáciami cestovného ruchu a ktoré vedia byť motívom návštevy zahraničných návštevníkov na Slovensko. Počas posledného dňa programu zástupcovia týchto profesijných združení slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci.

“Memorandum o spolupráci je vyjadrením spoločného záujmu o podporu organizovaného príjazdového cestovného ruchu a rovnako tak formálnym podporením spoločného úsilia našich členov, ako aj nás – predstaviteľov združení – definovať podmienky a aktivity, ktoré budú vytvárať predpoklady k vzájomnej úspešnej spolupráci . Sme radi, že sa na podujatí zúčastnil aj štátny tajomník nového Ministerstva cestovného ruchu a športu Marek Harbuľák. Vnímame ochotu a snahu spolupracovať a tomuto ministerstvu vyjadrujeme ako komerčný sektor plnú podporu.”, uviedol prezident SACKA Roman Berkes.

“Pre nás je memorandum dobrým signálom, že sa spájame v téme, v ktorej plánujeme konkrétne aktivity a oblasti spolupráce. Vieme si určiť svoje role, vďaka ktorým si stanovíme ciele, ako lepšie predávať Slovensko ako dovolenkovú destináciu a ako efektívnejšie využívať jedinečnosti daných území. Workshop k incomingu, ktorý sa dnes koná v Košiciach, je jednou z prvých aktivít plnenia memoranda. S incomingovými cestovnými kanceláriami sa už druhý rok stretávame, aby sme si vzájomne vymenili skúsenosti, komunikovali, čo OOCR a KOCR ponúkajú svojim návštevníkom, aké nové služby pribudli v územiach, na ktorých OCR pôsobia a podporujú tak rozvoj turizmu. Spoločne sme si definovali, aké sú požiadavky zahraničných partnerov cestovných kancelárií na rozsah a kvalitu služieb ich klientov a kam sa uberajú moderné trendy, ” uviedla predsedníčka Asociácie Michaela Podoláková.

„Úlohou ministerstva je vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, ktorú napĺňame aj poskytovaním dotácií pre organizácie cestovného ruchu na podporu prezentácie a propagácie. Je preto dôležité, aby organizácie cestovného ruchu úzko spolupracovali s cestovnými kanceláriami a agentúrami a ďalšími subjektami pri tvorbe a predaji produktov na zahraničných trhoch, aby sa naplnili spoločné ciele, ktorými sú nárast prenocovaní a vyššie príjmy od zahraničných turistov.“ Povedal na tlačovej konferencii Marek Harbuľák, štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu.

Na záver dodal Roman Berkes, viceprezident Zväzu cestovného ruchu, že “zdieľanie informácií s členmi Zväzu cestovného ruchu SR, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a Asociácie organizácií cestovného ruchu je mimoriadne dôležité pre zlepšenie a skvalitnenie služieb v cestovnom ruchu.”

Asociácia organizácií cestovného ruchu spoločne so svojimi členmi deklaruje záujem podieľať na posilnení spolupráce, výmeny informácií a vzájomných skúsenosti v cestovného ruchu s cieľom pomáhať posilniť príjazdový cestovný ruch, predaj a prezentáciu turistických atraktivít Slovenskej republiky a jej regiónov, ako na domácom, tak aj zahraničných trhoch a spoločne pomáhať hľadať príležitosti na distribúciu ponuky produktov a služieb cestovného ruchu regiónov Slovenskej republiky pre návštevníkov.

Zdroj fotografií: VisitKošice