Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR Projekty

Novú mestskú atrakciu, ktorou je replika obliehacieho zariadenia v životnej veľkosti, postavili v Trnave už začiatkom septembra v blízkosti trnavských hradieb.

Projekt historickej rekonštrukcie obliehacieho zariadenia má za cieľ popularizovať a zatraktívniť turistom a obyvateľom Trnavy mestské opevnenie, ktoré patrí medzi najzachovalejšie v strednej Európe.

Týmto projektom by sme chceli zviditeľniť hradby mesta Trnavy, ktoré patria medzi najzachovalejší fortifikačný systém v Európe. Počas jarmoku sme pri mestských hradbách inštalovali obliehacie zariadenie nazývané trebuchet, ktorý v stredoveku slúžil ako vrhač kameňov a využíval protizávažie. Predlohou pre tvorbu bol zákres tohto druhu katapultu z knihy Bellifortis zostavenej Konrádom Kyeserom von Eichstadt približne v roku 1405,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Na základe remeselno-historického výskumu bol zhotovený nákres trebuchetu, ktorý má dĺžku osem metrov a šírku i výšku päť metrov. Zariadenie zhotovuje trnavská Agentúra Hector, ktorá tiež spolupracuje s mestom Trnava na historických podujatiach, akým je napríklad Stredovek pod hradbami.

Katapult je umiestnený na zelenej ploche na Hlbokej ulici v blízkosti severovýchodnej veže mestských hradieb. Jeho slávnostné odhalenie bolo v sobotu 10. septembra v rámci podujatia Jarmočný víkend v Trnave.

Projekt realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja v rámci Výzvy č. 1/R/2022 „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ vo výške 45 144,- €. Oblastná organizácia na projekte úzko spolupracovala s Mestom Trnava a mestským kurátorom Adriánom Kobetičom.

Trebuchet je druh obliehacieho stroja alebo aj vrhač kameňov. Rozkvet veľmi dobre chránených hradov vyvolal potrebu výroby mimoriadne výkonného stroja schopného rozbiť hradné múry a vrhať strely dostatočne vysoko a ďaleko. Prakom sa dali vrhať strely značnej veľkosti. Tiež sa občas ako strely používali mŕtve kone či kravy, alebo dokonca mŕtvoly, ktoré sa strieľali do hradov a miest, aby rozniesli rôzne choroby.

Zdroj: Región Trnava

Zdroj fotografie: TASR/Lukáš Grinaj