Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR Projekty

Od 1. septembra 2022 sú Nitrianske ferraty sprístupnené pre verejnosť. Ide o prvé ferraty na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a tiež prvé na území západného Slovenska.

S myšlienkou vybudovania ferrát, zabezpečených lezeckých ciest, na skale pod Pyramídou v Nitre prišli členovia Nitrianskeho horského spolku. Výstavbu ferrát objednala a financovala Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Celkové náklady na výstavbu boli 26 649, 80 eura s DPH. Po prijatí revíznej správy a odovzdávacieho protokolu od firmy Tegelhof Shield, ktorá ferraty vybudovala, prevzala Krajská organizácia cestovného ruchu projekt Ferraty Zobor do svojho majetku. Následne bola uzatvorená zmluva o prevádzke medzi KOCR Nitriansky kraj a Zoborským skrášľovacím spolkom, ktorý bude ferraty prevádzkovať. Celý projekt je výsledkom spolupráce KOCR, NOCR, TIC Nitra, Nitrianskeho horského spolku a Zoborského skrášľovacieho spolku. Vlastníkom parciel, na ktorých sú ferratové cesty vybudované, je Nitrianske biskupstvo.

Prvé ferraty v Nitrianskom kraji pozostávajú z dvoch samostatných výstupových trás, Brezová a Dubová, s obtiažnosťou B a obtiažnosťou B/C. Turistom umožnia dostať sa až na vrchol skalného piliera vrchu Pyramída na Zobore. Nitrianske ferraty sú jednosmerné. Pre verejnosť sú voľne prístupné až do 30.11., kedy sa začne zimná uzávera.

Na lezenie sú potrebné ferratové sety, ktoré sú zložené zo sedacieho alebo celotelového
úväzu, tlmiča pádov s karabínami a prilby, ktorá je povinná. Odporúčaná je pevná turistická
obuv a tiež rukavice. Vstup detí do 15 rokov bez sprievodu a trvalého dozoru dospelej osoby je zakázaný. Deťom s výškou pod 1,5 metra sa vstup na ferraty neodporúča, hrozí totiž, že nedosiahnu na istiace prvky a zaseknú sa v exponovanom teréne. Vstup na ferraty je na vlastné riziko. „Ferratové sety si turisti môžu zapožičať za poplatok u prevádzkovateľa, ktorým je Zoborský skrášľovací spolok. Sety sú k dispozícii v Penzióne ARTin, pri ktorom bola kedysi
nástupná stanica dnes už neexistujúcej lanovky vedúcej na Pyramídu. Záujemcovia tu zároveň dostanú inštruktáž ako sety správne použiť,“ informoval Vladimír Vnuk, výkonný
riaditeľ KOCR Nitriansky kraj.

Všetky potrebné informácie, informácie o výstroji, prevádzkový poriadok aj inštruktážne videá nájdu záujemcovia na webovej stránke viaferratazobor.sk.

Zdroj a fotografie: KOCR Nitriansky kraj