Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR Projekty

Trnava, 4. 4. 2022 – Komunikácia projektu „Ako bezpečne dostať turistov do Regiónu Trnava“ sa umiestnila na druhej priečke súťaže PROKOP 2021, ktoré každoročne udeľujú najlepším kampaniam v oblasti public relations na Slovensku. Kampaň, ktorá získala druhé miesto v kategórii regionálnych vzťahov s verejnosťou, pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism v spolupráci s agentúrou MEDIA CENTRAL.

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) vyhlásila víťazov 12. ročníka súťaže PROKOP vo štvrtok 31. marca a ocenila tie najlepšie projekty v oblasti komunikácie s verejnosťou v 17 kategóriách.

Rok 2021 bol pre turizmus na Slovensku výzvou rovnako, ako aj predchádzajúci prvý rok pandémie. Väčšina tradičných podujatí či pamiatok nebola stále návštevníkom plnohodnotne dostupná. „Kľúčovým pre nás bolo, aby produkty a služby v regióne nepodliehali obmedzeniam, bolo ich možné realizovať vo vonkajších priestoroch, a boli tak nezávislé od otvorenia kostolov, múzeí, galérii, vinárstiev, medovinárstiev a iných typických atrakcií, na ktoré je mesto Trnava právom pyšné,‟ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

Boli to prehliadky mesta na bicykloch s architektom Miroslavom Beňákom z OZ Čierne diery, ako aj individuálne prehliadky mesta, ktoré zaujali turistov. Vzhľadom na protipandemické opatrenia, neboli možné návštevy známych producentov vín, a tak ich nahradili inovatívne online degustácie prostredníctvom vinárskeho balíčka a videí so someliérom, ktoré dopriali zážitok z regiónu aj v pohodlí domova.

Mesto Trnava ponúklo návštevníkom aj novú formu zážitkových výletov po meste prostredníctvom GPS hier. Zimná hra s názvom Škriatkovo kúzlo očarila už druhý rok veľa detí, ale aj dospelých, ako aj celoročná hra Mocný opasok, ktorá je viazaná na príbeh mestských hradieb v Trnave. Zároveň naša mobilná aplikácia Špacírka umožňuje návštevníkom Trnavy pozrieť si tie najznámejšie miesta bez sprievodcu, no s výkladom priamo v mobile“ dodáva Alexander Prostinák.

Komunikáciu sme kvôli pandemickej situácii cielili hlavne na domácich turistov – mladých cestovateľov, rodiny s deťmi alebo priaznivcov lokálnych výrobkov a potravín. Počas roka sme tak dokázali nielen udržať pozornosť médií i potenciálnych návštevníkov, ale aj ich priviesť do regiónu vďaka atraktívnym a hlavne bezpečným aktivitám šitým na mieru rôznorodým cieľovým skupinám,‟ dodáva Alexander Prostinák.

——————–

Oblastná organizácia cestovného ruchu TRNAVA TOURISM bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 23. 2. 2012. Jej základnými cieľmi sú kontinuálna snaha o zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu destinácie Regiónu Trnava, marketing a predaj destinácie, podpora vzniku a udržateľnosti nových produktov cestovného ruchu, zabezpečovanie turistického informačného servisu pre návštevníkov Regiónu Trnava prostredníctvom svojho turistického informačného centra v Mestskej veži na Trojičnom námestí 1 v Trnave, implementácia inovácií do destinácie, zvyšovanie konkurencie-schopnosti tradičných produktov destinácie a skvalitňovanie služieb predovšetkým v HoReCa segmente v Trnave a v priľahlom regióne. Tieto ciele odzrkadľujú presvedčenie o potenciáli Trnavy ako destinácie turizmu na základe jej histórie, sakrálnych pamiatok, kvalitnej kultúry, ako aj oblasti vinárstva a medovinárstva.

Zdroj fotografie a informácií: https://www.regiontrnava.sk/stranka/pre-media