Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR Projekty

Košice, 28.12.2021

Počas roka 2020 a 2021 prebehla rekonštrukcia priestorov turistického informačného centra – Visit Košice Infopoint v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach. Modernizáciou týchto priestorov sa podarilo vytvoriť atraktívny informačný bod, ktorý návštevníkom prezentuje Košice ako moderné, estetické, kultúrne a pulzujúce mesto. Kým historické jadro mesta hovorí príbeh o histórii Košíc, moderné informačné centrum prezentuje súčasnú kultúrnu a kreatívnu dušu mesta a poskytuje návštevníkom aj Košičanom informácie nielen o našom meste.

Interiér Visit Košice Infopointu sa stal laureátom ceny najlepšieho interiéru INSAID AWARDS 2021 v kategórii Občiansky interiér. Inovatívny ráz podčiarkuje aj vznik multimediálnej miestnosti v priestoroch Visit Košice Infopointu, ktorá je priamym odkazom na titul UNESCO Creative City of Media Arts. Prvé dielo vzniklo v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. Umeleckú inštaláciu s názvom planet košice 2121 si mohli návštevníci prvýkrát pozrieť na Bielej noci 2021. V budúcnosti tiež plánuje OOCR Košice Turizmus rozšíriť ponuku multimediálnych diel o rozšírenú realitu cez prezentáciu hlavných atraktivít Košíc priamo v ich priestoroch Visit Košice Infopointu.

Kontakt na gestora: www.visitkosice.org